Felügyelő Bizottság pályázati kiírás

Az Elnökség a 2023. március 14-ei Küldöttgyűlésen napirendre tűzi a Felügyelő Bizottság tisztújítását, melyhez az Alapszabály értelmében pályázatot ír ki. Pályázhat a SVIE bármely tagja, akivel szemben az Alapszabályban meghatározott vagy törvényes összeférhetetlenség nem áll fenn.

Pályázat leadására az elnok@svie.hu e-mail címen van lehetőség, az alábbi dokumentumok elküldésével:

● Kitöltött és aláírt pályázati adatlap beszkennelt változata

A pályázatok leadására 2023. március 9. 19:00-ig van lehetőség. Az aláírt adatlap eredeti példányát a Schönherz Kollégium 1719-es gazdasági irodájában nyitvatartási időben, vagy legkésőbb a Küldöttgyűlés kezdetekor le kell adni. A beérkezett pályázatok (az aláírt adatlap kivételével) az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően továbbításra kerülnek a küldöttek részére. A pályázattal kapcsolatos bármilyen egyéb tájékoztatás szintén a fenti e-mail címen kérhető.

A Felügyelő Bizottság tagjainak feladatai:

 • Az Egyesület szabályos működésének ellenőrzése, kiemelten
  •  a megfelelést a törvényi előírásoknak és belső szabályzatoknak
  • a Küldöttgyűlés döntéseinek végrehajtását
 • Az Egyesület gazdálkodásának ellenőrzése, biztosítva
  • az erőforrások az Alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását
  • a hosszú távú fenntartható működést szolgáló gazdálkodást
  • a 2017. október 2-i Küldöttgyűlésen elfogadott tartalékolási stratégiavégrehajtását
 • A Küldöttgyűlés elé terjesztett határozati javaslatok és költségvetési tervekvéleményezése

A Felügyelő Bizottság Elnökének ezen felül feladata:

 • A Felügyelő Bizottság munkájának szervezése, kiemelten
  • a rendszeres ülések összehívása és azok vezetése
  • az ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó stratégia kidolgozása
 • Kapcsolattartás az Elnökséggel és a Reszortvezetők Tanácsával
 • Évente egyszer beszámoló tartása Küldöttgyűlésen

Budapest, 2023. február 20.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök