Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2023.​ június 29. 19.00
Helyszín: Schönherz Kollégium Földszinti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2023. június 29-én 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

A tervezett napirend:

 1. Házszintű költségvetés módosítása

Módosított napirend:

 1. Elnökségi tájékoztató
 2. Házszintű költségvetés módosítása

Budapest, 2023. június 7.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2023.​ május 15. 19.00
Helyszín: Schönherz Kollégium Első emeleti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2023. május 15-én 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

A tervezett napirend:

 1. SVIE mérleg elfogadása
 2. Házszintű költségvetés elfogadása

Budapest, 2023. április 17.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Felügyelő Bizottság pályázati kiírás

Az Elnökség a 2023. március 14-ei Küldöttgyűlésen napirendre tűzi a Felügyelő Bizottság tisztújítását, melyhez az Alapszabály értelmében pályázatot ír ki. Pályázhat a SVIE bármely tagja, akivel szemben az Alapszabályban meghatározott vagy törvényes összeférhetetlenség nem áll fenn.

Pályázat leadására az elnok@svie.hu e-mail címen van lehetőség, az alábbi dokumentumok elküldésével:

● Kitöltött és aláírt pályázati adatlap beszkennelt változata

A pályázatok leadására 2023. március 9. 19:00-ig van lehetőség. Az aláírt adatlap eredeti példányát a Schönherz Kollégium 1719-es gazdasági irodájában nyitvatartási időben, vagy legkésőbb a Küldöttgyűlés kezdetekor le kell adni. A beérkezett pályázatok (az aláírt adatlap kivételével) az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően továbbításra kerülnek a küldöttek részére. A pályázattal kapcsolatos bármilyen egyéb tájékoztatás szintén a fenti e-mail címen kérhető.

A Felügyelő Bizottság tagjainak feladatai:

 • Az Egyesület szabályos működésének ellenőrzése, kiemelten
  •  a megfelelést a törvényi előírásoknak és belső szabályzatoknak
  • a Küldöttgyűlés döntéseinek végrehajtását
 • Az Egyesület gazdálkodásának ellenőrzése, biztosítva
  • az erőforrások az Alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását
  • a hosszú távú fenntartható működést szolgáló gazdálkodást
  • a 2017. október 2-i Küldöttgyűlésen elfogadott tartalékolási stratégiavégrehajtását
 • A Küldöttgyűlés elé terjesztett határozati javaslatok és költségvetési tervekvéleményezése

A Felügyelő Bizottság Elnökének ezen felül feladata:

 • A Felügyelő Bizottság munkájának szervezése, kiemelten
  • a rendszeres ülések összehívása és azok vezetése
  • az ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó stratégia kidolgozása
 • Kapcsolattartás az Elnökséggel és a Reszortvezetők Tanácsával
 • Évente egyszer beszámoló tartása Küldöttgyűlésen

Budapest, 2023. február 20.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Tisztújító Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2023.​ március 14. 19.00
Helyszín: Schönherz Kollégium Első emeleti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2023. március 14-én 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

A tervezett napirend:

 1. Elnökségi beszámoló
 2. Elnökségi tisztújítás
 3. Felügyelő Bizottság tisztújítás

Budapest, 2023. február 20.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2022.​ december 08. 19.00
Helyszín: Schönherz Kollégium Földszinti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2022. december 08-án 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

A tervezett napirend:

 1. Schönherz Bázis beszámoló
 2. Schönherz Informatikai Stúdió Kft. beszámoló
 3. SVK beszámoló
 4. Fizetés módosítás
 5. 2023. költségvetés elfogadása

Budapest, 2022. november 17.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök