Felügyelő Bizottság ülések

Kedves Egyesületi Tagok!

A Felügyelő Bizottság két hentente ülésezik csütörtökönként 18:00 órától a Schönherz Kollégium első emelet 104-es termének tárgyalójában.

Az ülések időpontjai a következőek:

 • 2018. január 25.
 • 2018. február 8.
 • 2018. február 22.
 • 2018. március 8.
 • 2018. március 22.
 • 2018. április 5.
 • 2018. április 19.
 • 2018. május 3.

A Bizottsági üléseken való részvételi igényt előre jelezni kell a fb@svie.hu elektronikus levelezési címen.
Az Egyesület tisztségviselői a számára az ülések nyíltak.

Felügyelő bizottság pályázati kiírás (módosítva)

Kedves Küldöttek!

A Felügyelő Bizottsági pályázat kiírását módosítanunk kellett az Alapszabálynak megfelelően. A pályázatban az egyetlen változás a leadási határidő, amely 2017. december 7. 19:00-ra módosult.


Az Elnökség a 2017. december 12-i Küldöttgyűlésen napirendre tűzi a Felügyelő Bizottság tisztújítását, melyhez az új Alapszabály értelmében pályázatot ír ki. Pályázhat a SVIE bármely tagja, akivel szemben az Alapszabályban meghatározott vagy törvényes összeférhetetlenség nem áll fenn.

Pályázat leadására az elnok@svie.hu e-mail címen van lehetőség, az alábbi dokumentumok elküldésével:

 • Kitöltött és aláírt pályázati adatlap beszkennelt változata
 • Legfeljebb egy oldalas motivációs levél
 • Önéletrajz, melyben bemutatásra kerül a Házon belül folytatott eddigi tevékenység

A pályázatok leadására 2017. december 7. 19:00-ig van lehetőség. Az aláírt adatlap eredeti példányát a Schönherz Kollégium 1719-es gazdasági irodájában december 11-ig nyitvatartási időben, vagy legkésőbb a Küldöttgyűlés kezdetekor le kell adni. A beérkezett pályázatok (az aláírt adatlap kivételével) az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően továbbításra kerülnek a küldöttek részére. A pályázattal kapcsolatos bármilyen egyéb tájékoztatás szintén a fenti e-mail címen kérhető.

A Felügyelő Bizottság tagjainak feladatai:

 • Az Egyesület szabályos működésének ellenőrzése, kiemelten
  • a megfelelést a törvényi előírásoknak és belső szabályzatoknak
  • a Küldöttgyűlés döntéseinek végrehajtását
 • Az Egyesület gazdálkodásának ellenőrzése, biztosítva
  • az erőforrások az Alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását
  • a hosszútávú fenntartható működést szolgáló gazdálkodást
  • a 2017. október 2-i Küldöttgyűlésen elfogadott tartalékolási stratégia végrehajtását
 • A Küldöttgyűlés elé terjesztett határozati javaslatok és költségvetési tervek véleményezése

A Felügyelő Bizottság Elnökének ezen felül feladata:

 • A Felügyelő Bizottság munkájának szervezése, kiemelten
  • a rendszeres ülések összehívása és azok vezetése
  • az ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó stratégia kidolgozása
 • Kapcsolattartás az Elnökséggel és a Reszortvezetők Tanácsával
 • Évente egyszer beszámoló tartása Küldöttgyűlésen

Beérkezett pályázatok:

Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2017. december 12. kedd 19.00 óra
Helyszín: Schönherz Kollégium Földszinti Nagyterme – 1117 Budapest, Irinyi J. út 42.
19.30 óra: Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés időpontja

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesületének Elnökeként az én feladatom meghirdetni a küldöttgyűlés időpontját és meghívni rá Titeket.

A küldöttgyűlés 2017. december 12-én, kedden, 19.00-tól a Schönherz Kollégium Földszinti Nagytermében kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlés 2017. december 12-én 19:30-tól lesz megismételve az eredeti napirendi pontokkal, így a Küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ebben az esetben a küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi témákban hozhat érvényes döntést.

A tervezett napirend:

 1. SVIE Felügyelő Bizottság beszámolója
 2. SVIE Felügyelő Bizottsági tisztújítás
 3. 2018. évi költségvetés elfogadása

Egyéb tervezett napirendi pontok:

 1. Schönherz Informatikai Stúdió Kft. beszámolója
 2. Schönherz Bázis Kft. beszámolója
 3. Schönherz Kollégiumért Alapítvány beszámoló
 4. Schönherz Telekom Kft. Beszámolója
 5. Schönherz Vállalati Kapcsolatok beszámolója

A témákhoz szükséges dokumentumok és hiányzó mellékleteket, valamint az alapszabály tervezetét a meghívótól független külön mellékleteként küldi meg az Elnökség a küldöttek részére.

Üdvözlettel,
Fedor Zsombor
a SVIE elnöke
meghatalmazott

Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2017. október 2. hétfő 18.00 óra
Helyszín: Schönherz Kollégium Földszinti Nagyterme – 1117 Budapest, Irinyi J. út 42.
2017. október. 9. hétfő 19.00 óra: Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttgyűlés időpontja


Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2017. október 2-án, hétfőn, 18.00-tól a Schönherz Kollégium Földszinti Nagytermében kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlés 2017. október 9-én 19:00-tól lesz megismételve az eredeti napirendi pontokkal, így a Küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ebben az esetben a Küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi témákban hozhat érvényes döntést.

Tájékoztatlak benneteket arról, hogy nem tudtuk határidőben teljesíteni a bíróság felé az Alapszabály módosítás céljából összehívott és megtartott 2017. március 2-i Küldöttgyűléshez kapcsolódó változásbejegyzési eljárásban a bíróság által kibocsátott hiánypótlási végzésben foglaltakat. Ezért a tervezett napirend:

 1. Alapszabály módosításának elfogadása

Tájékoztatlak benneteket arról, hogy amennyiben a bíróság nem hagyná jóvá a 2017. március 16-i Küldöttgyűlésen történt tisztújítást, már most meghirdetem, hogy 2017. október 2. napján tisztújító Küldöttgyűlést tartunk az alábbi napirendi pontokból azokkal, amely ügyünket a bíróság nem hagyja jóvá:

 1. SVIE Elnökségi tisztújítás
 2. SVIE Felügyelő Bizottsági tisztújítás
 3. Fedor Zsombor elnök beszámolója a 2017. március 16 – 2017. október 2. közötti időszakról, a tevékenység elfogadása

A jelöltek személye megegyezik a 2017. március 16-án megválasztott, hivatalba lépett személyekkel. Amennyiben a 2017. március 16-i Küldöttgyűlésen történt tisztújítást a bíróság bejegyzi, ez esetben a 2., 3. és 4. napirendi pontokat nem tárgyaljuk meg.

Tájékoztatlak benneteket arról is, hogy a 2017. március 16-i Küldöttgyűlés 1-6. napirendi pontjait nem tárgyaljuk újra, tekintettel arra, hogy azok a tisztújítást nem érintik.

Egyéb tervezett napirendi pontok:

 1. Küldöttgyűlés ügyrendjének elfogadása
 2. Elnökség beszámolója
 3. 2017. december 31-ig tartó költségvetés tervezet elfogadása
 4. 2018. éves költségvetés tervezet elfogadása

Tájékoztatlak benneteket arról, hogy amennyiben a fentieken kívül további napirendi pontok felvételét és megtárgyalását javasoljátok, úgy azt a jelen meghívó közzétételétől számított 5 napon belül tehetitek meg a jelenleg hatályos, 2015.05.18-án kelt Alapszabályunk alapján.

A témákhoz szükséges dokumentumok és hiányzó mellékleteket, valamint az Alapszabály tervezetét a meghívótól független, külön mellékleteként küldi meg az Elnökség a küldöttek részére.

Üdvözlettel,
Fedor Zsombor
a SVIE Elnöke
meghatalmazott

Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2017.​ ​szeptember​ ​11.​ ​hétfő​ ​15.00​ ​óra
Helyszín: Schönherz​ ​Kollégium​ ​Földszinti​ ​Nagyterme​ ​-​ ​1117​ ​Budapest,​ ​Irinyi​ ​J.​ ​út​ ​42.​
15.30 óra:​ ​Határozatképtelenség​ ​esetén​ ​a​ ​megismételt​ ​küldöttgyűlés​ ​időpontja


Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesületének elnökeként az én feladatom meghirdetni a küldöttgyűlés időpontját és meghívni rá Titeket.

A küldöttgyűlés 2017. szeptember 11​-én, hétfőn, 15.00-tól a Schönherz Kollégium Földszinti Nagytermében​ kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Felhívom a figyelmeteket, hogy a határozatképességhez a delegált küldöttek 50%-a +1 fő szükséges. Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlés 2017. szeptember 11-én 15:30-tól lesz megismételve az eredeti napirendi pontokkal, így a Küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ebben az esetben a küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi témákban hozhat érvényes döntést.

A tervezett napirendi pontok:

 1. Küldöttgyűlés ügyrendjének elfogadása
 2. Elnökség ügyrendjének elfogadása
 3. Reszortvezetők Tanácsa ügyrendjének elfogadása
 4. Alapszabály módosítás elfogadása

A témákhoz szükséges dokumentumok és hiányzó mellékletek később kerülnek közzétételre. Az alapszabály tervezetét a meghívótól független külön mellékleteként küldi meg az Elnökség a küldöttek részére.

Üdvözlettel,
Fedor Zsombor
a SVIE Elnöke
meghatalmazott