Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2023.​ december 13. 20:00
Helyszín: Schönherz Kollégium Földszinti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2023. december 13.-án 20:00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

A tervezett napirend:

 1. Schönherz Bázis Kft. beszámoló
 2. Schönherz Informatikai Stúdió Kft. beszámoló
 3. SVK beszámoló
 4. Schönherz Telekom Kft. éves tájékoztató
 5. 2023-as projektek beszámolói
 6. Schönherz Kollégiumért Alapítvány jövője
 7. Határozat a Tartalékképzési és -kezelési szabályzat-ról
 8. 2024. évi költségvetés elfogadása

Budapest, 2023. november 21.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2023.​ június 29. 19.00
Helyszín: Schönherz Kollégium Földszinti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2023. június 29-én 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

A tervezett napirend:

 1. Házszintű költségvetés módosítása

Módosított napirend:

 1. Elnökségi tájékoztató
 2. Házszintű költségvetés módosítása

Budapest, 2023. június 7.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2023.​ május 15. 19.00
Helyszín: Schönherz Kollégium Első emeleti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2023. május 15-én 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

A tervezett napirend:

 1. SVIE mérleg elfogadása
 2. Házszintű költségvetés elfogadása

Budapest, 2023. április 17.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Felügyelő Bizottság pályázati kiírás

Az Elnökség a 2023. március 14-ei Küldöttgyűlésen napirendre tűzi a Felügyelő Bizottság tisztújítását, melyhez az Alapszabály értelmében pályázatot ír ki. Pályázhat a SVIE bármely tagja, akivel szemben az Alapszabályban meghatározott vagy törvényes összeférhetetlenség nem áll fenn.

Pályázat leadására az elnok@svie.hu e-mail címen van lehetőség, az alábbi dokumentumok elküldésével:

● Kitöltött és aláírt pályázati adatlap beszkennelt változata

A pályázatok leadására 2023. március 9. 19:00-ig van lehetőség. Az aláírt adatlap eredeti példányát a Schönherz Kollégium 1719-es gazdasági irodájában nyitvatartási időben, vagy legkésőbb a Küldöttgyűlés kezdetekor le kell adni. A beérkezett pályázatok (az aláírt adatlap kivételével) az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően továbbításra kerülnek a küldöttek részére. A pályázattal kapcsolatos bármilyen egyéb tájékoztatás szintén a fenti e-mail címen kérhető.

A Felügyelő Bizottság tagjainak feladatai:

 • Az Egyesület szabályos működésének ellenőrzése, kiemelten
  •  a megfelelést a törvényi előírásoknak és belső szabályzatoknak
  • a Küldöttgyűlés döntéseinek végrehajtását
 • Az Egyesület gazdálkodásának ellenőrzése, biztosítva
  • az erőforrások az Alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását
  • a hosszú távú fenntartható működést szolgáló gazdálkodást
  • a 2017. október 2-i Küldöttgyűlésen elfogadott tartalékolási stratégiavégrehajtását
 • A Küldöttgyűlés elé terjesztett határozati javaslatok és költségvetési tervekvéleményezése

A Felügyelő Bizottság Elnökének ezen felül feladata:

 • A Felügyelő Bizottság munkájának szervezése, kiemelten
  • a rendszeres ülések összehívása és azok vezetése
  • az ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó stratégia kidolgozása
 • Kapcsolattartás az Elnökséggel és a Reszortvezetők Tanácsával
 • Évente egyszer beszámoló tartása Küldöttgyűlésen

Budapest, 2023. február 20.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Tisztújító Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2023.​ március 14. 19.00
Helyszín: Schönherz Kollégium Első emeleti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2023. március 14-én 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

A tervezett napirend:

 1. Elnökségi beszámoló
 2. Elnökségi tisztújítás
 3. Felügyelő Bizottság tisztújítás

Budapest, 2023. február 20.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2021.​ október 12. kedd 18.00 óra
Helyszín: Schönherz Kollégium Földszinti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.
FONTOS! A helyszín az aktuális járványügyi szabályok függvényében változhat! Erről emailben haladéktalanul tájékoztatjuk a küldötteket.
​Határozatképtelenség​ ​esetén​ ​a​ ​megismételt​ ​küldöttgyűlés​ ​időpontja: 2021. október 12. kedd 18.30 óra​

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2021. október 12-én kedd, 18.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Fontos, hogy a helyszín az aktuális járványügyi szabályok függvényében változhat! Erről emailben haladéktalanul tájékoztatjuk a küldötteket.

Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlés 2021. október 12-én 18:30-tól lesz megismételve az eredeti napirendi pontokkal, így a Küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ebben az esetben a küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi témákban hozhat érvényes döntést.

A tervezett napirend:

 1. Elnökségi beszámolók 
 2. FNTeam Nagytermek karbantartása projekt (Kovács Dávid beterjesztő)
 3. Reszortvezetők Tanácsának jutalmazása projekt(Szonda Kata beterjesztő)
 4. InduláSCH Projekt (Berente Bálint beterjesztő)

Budapest, 2021. szeptember 21.

Üdvözlettel,
Fenyő Máté Attila
SVIE Elnök

Küldöttgyűlés meghívó (frissítve)

Időpontja: 2021.​ július 20. kedd 19.00 óra
Helyszín: Schönherz Kollégium Földszinti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.
FONTOS! A helyszín az aktuális járványügyi szabályok függvényében változhat! Erről emailben haladéktalanul tájékoztatjuk a küldötteket.
​Határozatképtelenség​ ​esetén​ ​a​ ​megismételt​ ​küldöttgyűlés​ ​időpontja: 19.30 óra​


Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2021. július 20-án kedd, 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Fontos, hogy a helyszín az aktuális járványügyi szabályok függvényében változhat! Erről emailben haladéktalanul tájékoztatjuk a küldötteket.

Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlés 2021. július 20-án 19:30-tól lesz megismételve az eredeti napirendi pontokkal, így a Küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ebben az esetben a küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi témákban hozhat érvényes döntést.

A tervezett napirend:

 1. Elnökségi beszámolók 
 2. SVIE éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása 
 3. 2021. év költségvetésének elfogadása 
 4. KSZK VMWare projekt 3.fázis (Torma Kristóf beterjesztő)
 5. Pioneer módosítás (Kiss Dávid beterjesztő)
 6. Reszortvezetők Tanácsának jutalmazása projekt (RVT beterjesztő) 
 7. Elnökségi tisztújítás

A témákhoz az anyagokat itt találjátok: https://drive.google.com/drive/folders/1yrok1-g7QyhsqNBqddlT23L6TZtrhhMv?usp=sharing

Budapest, 2021. július 15.

Üdvözlettel,
Nánási Norbert
SVIE Elnök

Küldöttgyűlés meghívó

Frissítés: A járványhelyzetre való tekintettel a Küldöttgyűlést elhalasztottuk egy későbbi időpontra. Erről tájékoztatás később várható!

Időpontja: 2020.​ november 26. csütörtök 18.00 óra
Helyszín: ​MEMO Szent Lukács díszterem – 1077 Budapest, Wesselényi u. 73.
18.30 óra:​ ​Határozatképtelenség​ ​esetén​ ​a​ ​megismételt​ ​küldöttgyűlés​ ​időpontja


Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2020. november 26-án csütörtökön, 18.00-tól a kerül megrendezésre, a MEMO Szent Lukács díszteremben, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlés 2020. november 26-án 18:30-tól lesz megismételve az eredeti napirendi pontokkal, így a Küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ebben az esetben a küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi témákban hozhat érvényes döntést.

A tervezett napirend:

 1. Elnökségi beszámolók
 2. 2021. évi házszintű költségvetés elfogadása
 3. Projektek (ezt a Küldöttgyűlésig frissítjük, amint van konkrét információ róluk)

Tájékoztatlak benneteket arról, hogy amennyiben a fentieken kívül további napirendi pontok felvételét és megtárgyalását javasoljátok, úgy azt a Küldöttgyűlés időpontja előtt számított 5. napig tehetitek meg.

A témákhoz szükséges dokumentumok a Küldöttgyűlés időpontja előtt számított 5. napig kerül csatolásra a meghívó híréhez.

Továbbá tájékoztatlak Titeket, hogy a jelenleg hatályos járványügyi intézkedések értelmében az orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező lesz a gyűlés helyszínén!

Budapest, 2020. november 4.

Üdvözlettel,
Nánási Norbert
SVIE Elnök

Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2020.​ október 1. csütörtök 18.00 óra
Helyszín: A38 hajó
​Határozatképtelenség​ ​esetén​ ​a​ ​megismételt​ ​küldöttgyűlés​ ​időpontja: 18.30 óra​


Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2020. október 1-én csütörtökön, 18.00-tól, később kihirdetett helyszínen kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlés 2020. október 1-én 18:30-tól lesz megismételve az eredeti napirendi pontokkal, így a Küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ebben az esetben a küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi témákban hozhat érvényes döntést.

A tervezett napirend:

 1. Schönherz Informatikai Stúdió Kft. beszámolója
 2. Schönherz Bázis Kft. beszámolója
 3. Schönherz Telekom Kft. beszámolója
 4. Schönherz Vállalati Kapcsolatok beszámolója
 5. 2020. év őszi költségvetésének elfogadása
 6. Elnökségi tisztújítás

Sokatokban felmerülhet, hogy miért szükséges ennyire rövid időn belül egy második tisztújítást is tartani. Ez azért történik így, mivel az előző Elnökség mandátuma még a magyarországi veszélhelyzet miatti meghosszabbított érvényességét is elveszti szeptemberben, de a következő hosszabb időszakra nem áll össze új pályázó csapat, csak októberre. Ezért szükséges ezen a Küldöttgyűlésen egy újabb tisztújítást tartani.

Tájékoztatlak benneteket arról, hogy amennyiben a fentieken kívül további napirendi pontok felvételét és megtárgyalását javasoljátok, úgy azt a Küldöttgyűlés időpontja előtt számított 5. napig tehetitek meg.

A témákhoz szükséges dokumentumok a Küldöttgyűlés időpontja előtt számított 5. napig kerül csatolásra a meghívó híréhez.

A tisztújításhoz a pályázatokat az elnok@svie.hu címre várjuk.

Budapest, 2020. augusztus 21.

Üdvözlettel,
Vetési Dániel
SVIE Elnök

Csatolmányok:

Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2020.​ szeptember 14. hétfő 18.00 óra
Helyszín: A38 hajó
18.30 óra:​ ​Határozatképtelenség​ ​esetén​ ​a​ ​megismételt​ ​küldöttgyűlés​ ​időpontja


Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2020. szeptember 14-én hétfőn, 18.00-tól, későbbiekben kihirdetett helyszínen kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlés 2020. szeptember 14-én 18:30-tól lesz megismételve az eredeti napirendi pontokkal, így a Küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ebben az esetben a küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi témákban hozhat érvényes döntést.

A tervezett napirend:

 1. Elnökségi beszámoló
 2. OBi beszámoló
 3. Pioneer beszámoló
 4. Pioneer eredmények és ezek elfogadása
 5. Felügyelő Bizottság beszámolója
 6. SVIE éves beszámoló elfogadás
 7. SVIE közhasznúsági melléklet elfogadása
 8. Elnökségi tisztújítás

Tájékoztatlak benneteket arról, hogy amennyiben a fentieken kívül további napirendi pontok felvételét és megtárgyalását javasoljátok, úgy azt a Küldöttgyűlés időpontja előtt számított 5. napig tehetitek meg.

A témákhoz szükséges dokumentumok a Küldöttgyűlés időpontja előtt számított 5. napig kerül csatolásra a meghívó híréhez.

A tisztújításhoz a pályázatokat az elnok@svie.hu címre várjuk.

Budapest, 2020. augusztus 21.

Üdvözlettel,
Vetési Dániel
SVIE Elnök

Elnökségi beszámolók:

Operatív Bizottság beszámolók:

Egyéb: