Felügyelő Bizottsági ülések 2023 ősz

Kedves Egyesületi Tagok!

A Felügyelő Bizottság az alábbi időpontokban és helyszíneken ülésezik ősszel.

Az ülések tervezett időpontjai és helyszínei a következőek:

 • 2023. szeptember 26. 19:00 – Schönherz Kollégium F19
 • 2023. október 24. 19:00 – Schönherz Kollégium F19
 • 2023. november 21. 19:00 – Schönherz Kollégium F19
 • 2023. december 19. 19:00 – Schönherz Kollégium F19
 • 2024. január 23. 19:00 – Schönherz Kollégium F19

A Bizottsági üléseken való résztvételi igényt előre jelezni kell az fb@svie.hu elektronikus levelezési címen.
Az Egyesület tisztségviselői számára az ülések nyíltak.

A tavaszi időszak üléseinek időpontjait január végén tesszük közzé.

Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2023.​ június 29. 19.00
Helyszín: Schönherz Kollégium Földszinti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2023. június 29-én 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

A tervezett napirend:

 1. Házszintű költségvetés módosítása

Módosított napirend:

 1. Elnökségi tájékoztató
 2. Házszintű költségvetés módosítása

Budapest, 2023. június 7.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Felügyelő Bizottsági ülések 2023 tavasz és nyár

Kedves Egyesületi Tagok!

A Felügyelő Bizottság az alábbi időpontokban és helyszíneken ülésezik tavasszal és nyáron.

Az ülések tervezett időpontjai és helyszínei a következőek:

 • 2023. május 14. 10:00 – Schönherz Kollégium F19
 • 2023. május 25. 20:00 – Schönherz Kollégium 1720 – elmarad
 • 2023. június 18. 20:00 – Schönherz Kollégium F19
 • 2023. július 18. 20:00 – Schönherz Kollégium F19
 • 2023. augusztus 15. 20:00 – Schönherz Kollégium F19

A Bizottsági üléseken való résztvételi igényt előre jelezni kell az fb@svie.hu elektronikus levelezési címen.
Az Egyesület tisztségviselői számára az ülések nyíltak.

Az őszi időszak üléseinek időpontjait nyár végén tesszük közzé.

Felügyelő Bizottság ülés

Kedves Egyesületi Tagok!

A Felügyelő Bizottság következő ülését az alábbi időpontban tartja.

Időpont: 2023. 04. 25. 19:00
Helyszín: Schönherz Kollégium, F19

A Bizottsági üléseken való résztvételi igényt előre jelezni kell az fb@svie.hu elektronikus levelezési címen.
Az Egyesület tisztségviselői számára az ülések nyíltak.

Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2023.​ május 15. 19.00
Helyszín: Schönherz Kollégium Első emeleti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2023. május 15-én 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

A tervezett napirend:

 1. SVIE mérleg elfogadása
 2. Házszintű költségvetés elfogadása

Budapest, 2023. április 17.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Felügyelő Bizottság pályázati kiírás

Az Elnökség a 2023. március 14-ei Küldöttgyűlésen napirendre tűzi a Felügyelő Bizottság tisztújítását, melyhez az Alapszabály értelmében pályázatot ír ki. Pályázhat a SVIE bármely tagja, akivel szemben az Alapszabályban meghatározott vagy törvényes összeférhetetlenség nem áll fenn.

Pályázat leadására az elnok@svie.hu e-mail címen van lehetőség, az alábbi dokumentumok elküldésével:

● Kitöltött és aláírt pályázati adatlap beszkennelt változata

A pályázatok leadására 2023. március 9. 19:00-ig van lehetőség. Az aláírt adatlap eredeti példányát a Schönherz Kollégium 1719-es gazdasági irodájában nyitvatartási időben, vagy legkésőbb a Küldöttgyűlés kezdetekor le kell adni. A beérkezett pályázatok (az aláírt adatlap kivételével) az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően továbbításra kerülnek a küldöttek részére. A pályázattal kapcsolatos bármilyen egyéb tájékoztatás szintén a fenti e-mail címen kérhető.

A Felügyelő Bizottság tagjainak feladatai:

 • Az Egyesület szabályos működésének ellenőrzése, kiemelten
  •  a megfelelést a törvényi előírásoknak és belső szabályzatoknak
  • a Küldöttgyűlés döntéseinek végrehajtását
 • Az Egyesület gazdálkodásának ellenőrzése, biztosítva
  • az erőforrások az Alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását
  • a hosszú távú fenntartható működést szolgáló gazdálkodást
  • a 2017. október 2-i Küldöttgyűlésen elfogadott tartalékolási stratégiavégrehajtását
 • A Küldöttgyűlés elé terjesztett határozati javaslatok és költségvetési tervekvéleményezése

A Felügyelő Bizottság Elnökének ezen felül feladata:

 • A Felügyelő Bizottság munkájának szervezése, kiemelten
  • a rendszeres ülések összehívása és azok vezetése
  • az ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó stratégia kidolgozása
 • Kapcsolattartás az Elnökséggel és a Reszortvezetők Tanácsával
 • Évente egyszer beszámoló tartása Küldöttgyűlésen

Budapest, 2023. február 20.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Tisztújító Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2023.​ március 14. 19.00
Helyszín: Schönherz Kollégium Első emeleti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2023. március 14-én 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

A tervezett napirend:

 1. Elnökségi beszámoló
 2. Elnökségi tisztújítás
 3. Felügyelő Bizottság tisztújítás

Budapest, 2023. február 20.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2022.​ december 08. 19.00
Helyszín: Schönherz Kollégium Földszinti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2022. december 08-án 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

A tervezett napirend:

 1. Schönherz Bázis beszámoló
 2. Schönherz Informatikai Stúdió Kft. beszámoló
 3. SVK beszámoló
 4. Fizetés módosítás
 5. 2023. költségvetés elfogadása

Budapest, 2022. november 17.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Tisztújító Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2022.​ november 01. 19.00 óra
Helyszín: Schönherz Kollégium Földszinti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.
FONTOS! A helyszín az aktuális járványügyi szabályok függvényében változhat! Erről emailben haladéktalanul tájékoztatjuk a küldötteket.
​Határozatképtelenség​ ​esetén​ ​a​ ​megismételt​ ​küldöttgyűlés​ ​időpontja: 2022. november 01. 19.30 óra​

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2021. november 01-én, 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Fontos, hogy a helyszín az aktuális járványügyi szabályok függvényében változhat! Erről emailben haladéktalanul tájékoztatjuk a küldötteket.

Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlés 2022.november 01-én 19:30-tól lesz megismételve az eredeti napirendi pontokkal, így a Küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ebben az esetben a küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi témákban hozhat érvényes döntést.

A tervezett napirend:

 1. Elnökségi beszámoló
 2. SILVER beszámoló
 3. Elnökségi tisztújítás

Budapest, 2022. október 01.

Üdvözlettel,
Fenyő Máté Attila
SVIE Elnök

Tisztújító Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2022.​ június 09. csütörtök 19.00 óra
Helyszín: Schönherz Kollégium Földszinti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.
FONTOS! A helyszín az aktuális járványügyi szabályok függvényében változhat! Erről emailben haladéktalanul tájékoztatjuk a küldötteket.
​Határozatképtelenség​ ​esetén​ ​a​ ​megismételt​ ​küldöttgyűlés​ ​időpontja: 2022. június 09. csütörtök 19.30 óra​

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2021. június 09-én csütörtök, 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Fontos, hogy a helyszín az aktuális járványügyi szabályok függvényében változhat! Erről emailben haladéktalanul tájékoztatjuk a küldötteket.

Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlés 2022. június 09-én 19:30-tól lesz megismételve az eredeti napirendi pontokkal, így a Küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ebben az esetben a küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi témákban hozhat érvényes döntést.

A tervezett napirend:

 1. Elnökségi beszámoló
 2. Elnökségi tisztújítás

Budapest, 2022. május 18.

Üdvözlettel,
Fenyő Máté Attila
SVIE Elnök