Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2023.​ december 13. 20:00
Helyszín: Schönherz Kollégium Földszinti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2023. december 13.-án 20:00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

A tervezett napirend:

 1. Schönherz Bázis Kft. beszámoló
 2. Schönherz Informatikai Stúdió Kft. beszámoló
 3. SVK beszámoló
 4. Schönherz Telekom Kft. éves tájékoztató
 5. 2023-as projektek beszámolói
 6. Schönherz Kollégiumért Alapítvány jövője
 7. Határozat a Tartalékképzési és -kezelési szabályzat-ról
 8. 2024. évi költségvetés elfogadása

Budapest, 2023. november 21.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2023.​ november 9. 19.00
Helyszín: Schönherz Kollégium Földszinti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2023. november 9-én 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

A tervezett napirend:

 1. Elnökségi beszámolók
 2. Elnökségi tájékoztató
 3. Silver beszámoló
 4. 2022-es házszintű projektek beszámolói
 5. 2022-es gazdasági beszámoló
 6. Házszintű költségvetés módosítása

Budapest, 2023. október 17.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Felügyelő Bizottsági ülések 2023 ősz

Kedves Egyesületi Tagok!

A Felügyelő Bizottság az alábbi időpontokban és helyszíneken ülésezik ősszel.

Az ülések tervezett időpontjai és helyszínei a következőek:

 • 2023. szeptember 26. 19:00 – Schönherz Kollégium F19
 • 2023. október 24. 19:00 – Schönherz Kollégium F19
 • 2023. november 21. 19:00 – Schönherz Kollégium F19
 • 2023. december 12. 18:30 – Schönherz Kollégium F19
 • 2023. december 19. 19:00 – Schönherz Kollégium F19
  • Időpontváltozás: 2023. december 21. 18:00 – Schönherz Kollégium F19
 • 2024. január 23. 19:00 – Schönherz Kollégium F19

A Bizottsági üléseken való résztvételi igényt előre jelezni kell az fb@svie.hu elektronikus levelezési címen.
Az Egyesület tisztségviselői számára az ülések nyíltak.

A tavaszi időszak üléseinek időpontjait január végén tesszük közzé.

Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2023.​ június 29. 19.00
Helyszín: Schönherz Kollégium Földszinti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2023. június 29-én 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

A tervezett napirend:

 1. Házszintű költségvetés módosítása

Módosított napirend:

 1. Elnökségi tájékoztató
 2. Házszintű költségvetés módosítása

Budapest, 2023. június 7.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Felügyelő Bizottsági ülések 2023 tavasz és nyár

Kedves Egyesületi Tagok!

A Felügyelő Bizottság az alábbi időpontokban és helyszíneken ülésezik tavasszal és nyáron.

Az ülések tervezett időpontjai és helyszínei a következőek:

 • 2023. május 14. 10:00 – Schönherz Kollégium F19
 • 2023. május 25. 20:00 – Schönherz Kollégium 1720 – elmarad
 • 2023. június 18. 20:00 – Schönherz Kollégium F19
 • 2023. július 18. 20:00 – Schönherz Kollégium F19
 • 2023. augusztus 15. 20:00 – Schönherz Kollégium F19

A Bizottsági üléseken való résztvételi igényt előre jelezni kell az fb@svie.hu elektronikus levelezési címen.
Az Egyesület tisztségviselői számára az ülések nyíltak.

Az őszi időszak üléseinek időpontjait nyár végén tesszük közzé.

Felügyelő Bizottság ülés

Kedves Egyesületi Tagok!

A Felügyelő Bizottság következő ülését az alábbi időpontban tartja.

Időpont: 2023. 04. 25. 19:00
Helyszín: Schönherz Kollégium, F19

A Bizottsági üléseken való résztvételi igényt előre jelezni kell az fb@svie.hu elektronikus levelezési címen.
Az Egyesület tisztségviselői számára az ülések nyíltak.

Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2023.​ május 15. 19.00
Helyszín: Schönherz Kollégium Első emeleti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2023. május 15-én 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

A tervezett napirend:

 1. SVIE mérleg elfogadása
 2. Házszintű költségvetés elfogadása

Budapest, 2023. április 17.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Felügyelő Bizottság pályázati kiírás

Az Elnökség a 2023. március 14-ei Küldöttgyűlésen napirendre tűzi a Felügyelő Bizottság tisztújítását, melyhez az Alapszabály értelmében pályázatot ír ki. Pályázhat a SVIE bármely tagja, akivel szemben az Alapszabályban meghatározott vagy törvényes összeférhetetlenség nem áll fenn.

Pályázat leadására az elnok@svie.hu e-mail címen van lehetőség, az alábbi dokumentumok elküldésével:

● Kitöltött és aláírt pályázati adatlap beszkennelt változata

A pályázatok leadására 2023. március 9. 19:00-ig van lehetőség. Az aláírt adatlap eredeti példányát a Schönherz Kollégium 1719-es gazdasági irodájában nyitvatartási időben, vagy legkésőbb a Küldöttgyűlés kezdetekor le kell adni. A beérkezett pályázatok (az aláírt adatlap kivételével) az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően továbbításra kerülnek a küldöttek részére. A pályázattal kapcsolatos bármilyen egyéb tájékoztatás szintén a fenti e-mail címen kérhető.

A Felügyelő Bizottság tagjainak feladatai:

 • Az Egyesület szabályos működésének ellenőrzése, kiemelten
  •  a megfelelést a törvényi előírásoknak és belső szabályzatoknak
  • a Küldöttgyűlés döntéseinek végrehajtását
 • Az Egyesület gazdálkodásának ellenőrzése, biztosítva
  • az erőforrások az Alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását
  • a hosszú távú fenntartható működést szolgáló gazdálkodást
  • a 2017. október 2-i Küldöttgyűlésen elfogadott tartalékolási stratégiavégrehajtását
 • A Küldöttgyűlés elé terjesztett határozati javaslatok és költségvetési tervekvéleményezése

A Felügyelő Bizottság Elnökének ezen felül feladata:

 • A Felügyelő Bizottság munkájának szervezése, kiemelten
  • a rendszeres ülések összehívása és azok vezetése
  • az ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó stratégia kidolgozása
 • Kapcsolattartás az Elnökséggel és a Reszortvezetők Tanácsával
 • Évente egyszer beszámoló tartása Küldöttgyűlésen

Budapest, 2023. február 20.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Tisztújító Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2023.​ március 14. 19.00
Helyszín: Schönherz Kollégium Első emeleti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2023. március 14-én 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

A tervezett napirend:

 1. Elnökségi beszámoló
 2. Elnökségi tisztújítás
 3. Felügyelő Bizottság tisztújítás

Budapest, 2023. február 20.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök

Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2022.​ december 08. 19.00
Helyszín: Schönherz Kollégium Földszinti Nagyterem – 1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2022. december 08-án 19.00-tól, a Schönherz Kollégiumban kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

A tervezett napirend:

 1. Schönherz Bázis beszámoló
 2. Schönherz Informatikai Stúdió Kft. beszámoló
 3. SVK beszámoló
 4. Fizetés módosítás
 5. 2023. költségvetés elfogadása

Budapest, 2022. november 17.

Üdvözlettel,
Adler John David
SVIE Elnök