Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2017. október 2. hétfő 18.00 óra
Helyszín: Schönherz Kollégium Földszinti Nagyterme – 1117 Budapest, Irinyi J. út 42.
2017. október. 9. hétfő 19.00 óra: Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttgyűlés időpontja


Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Küldöttgyűlés 2017. október 2-án, hétfőn, 18.00-tól a Schönherz Kollégium Földszinti Nagytermében kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlés 2017. október 9-én 19:00-tól lesz megismételve az eredeti napirendi pontokkal, így a Küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ebben az esetben a Küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi témákban hozhat érvényes döntést.

Tájékoztatlak benneteket arról, hogy nem tudtuk határidőben teljesíteni a bíróság felé az Alapszabály módosítás céljából összehívott és megtartott 2017. március 2-i Küldöttgyűléshez kapcsolódó változásbejegyzési eljárásban a bíróság által kibocsátott hiánypótlási végzésben foglaltakat. Ezért a tervezett napirend:

 1. Alapszabály módosításának elfogadása

Tájékoztatlak benneteket arról, hogy amennyiben a bíróság nem hagyná jóvá a 2017. március 16-i Küldöttgyűlésen történt tisztújítást, már most meghirdetem, hogy 2017. október 2. napján tisztújító Küldöttgyűlést tartunk az alábbi napirendi pontokból azokkal, amely ügyünket a bíróság nem hagyja jóvá:

 1. SVIE Elnökségi tisztújítás
 2. SVIE Felügyelő Bizottsági tisztújítás
 3. Fedor Zsombor elnök beszámolója a 2017. március 16 – 2017. október 2. közötti időszakról, a tevékenység elfogadása

A jelöltek személye megegyezik a 2017. március 16-án megválasztott, hivatalba lépett személyekkel. Amennyiben a 2017. március 16-i Küldöttgyűlésen történt tisztújítást a bíróság bejegyzi, ez esetben a 2., 3. és 4. napirendi pontokat nem tárgyaljuk meg.

Tájékoztatlak benneteket arról is, hogy a 2017. március 16-i Küldöttgyűlés 1-6. napirendi pontjait nem tárgyaljuk újra, tekintettel arra, hogy azok a tisztújítást nem érintik.

Egyéb tervezett napirendi pontok:

 1. Küldöttgyűlés ügyrendjének elfogadása
 2. Elnökség beszámolója
 3. 2017. december 31-ig tartó költségvetés tervezet elfogadása
 4. 2018. éves költségvetés tervezet elfogadása

Tájékoztatlak benneteket arról, hogy amennyiben a fentieken kívül további napirendi pontok felvételét és megtárgyalását javasoljátok, úgy azt a jelen meghívó közzétételétől számított 5 napon belül tehetitek meg a jelenleg hatályos, 2015.05.18-án kelt Alapszabályunk alapján.

A témákhoz szükséges dokumentumok és hiányzó mellékleteket, valamint az Alapszabály tervezetét a meghívótól független, külön mellékleteként küldi meg az Elnökség a küldöttek részére.

Üdvözlettel,
Fedor Zsombor
a SVIE Elnöke
meghatalmazott

Küldöttgyűlés meghívó

Időpontja: 2017.​ ​szeptember​ ​11.​ ​hétfő​ ​15.00​ ​óra
Helyszín: Schönherz​ ​Kollégium​ ​Földszinti​ ​Nagyterme​ ​-​ ​1117​ ​Budapest,​ ​Irinyi​ ​J.​ ​út​ ​42.​
15.30 óra:​ ​Határozatképtelenség​ ​esetén​ ​a​ ​megismételt​ ​küldöttgyűlés​ ​időpontja


Kedves Küldöttek és Meghívottak!

A Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesületének elnökeként az én feladatom meghirdetni a küldöttgyűlés időpontját és meghívni rá Titeket.

A küldöttgyűlés 2017. szeptember 11​-én, hétfőn, 15.00-tól a Schönherz Kollégium Földszinti Nagytermében​ kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Felhívom a figyelmeteket, hogy a határozatképességhez a delegált küldöttek 50%-a +1 fő szükséges. Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlés 2017. szeptember 11-én 15:30-tól lesz megismételve az eredeti napirendi pontokkal, így a Küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ebben az esetben a küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi témákban hozhat érvényes döntést.

A tervezett napirendi pontok:

 1. Küldöttgyűlés ügyrendjének elfogadása
 2. Elnökség ügyrendjének elfogadása
 3. Reszortvezetők Tanácsa ügyrendjének elfogadása
 4. Alapszabály módosítás elfogadása

A témákhoz szükséges dokumentumok és hiányzó mellékletek később kerülnek közzétételre. Az alapszabály tervezetét a meghívótól független külön mellékleteként küldi meg az Elnökség a küldöttek részére.

Üdvözlettel,
Fedor Zsombor
a SVIE Elnöke
meghatalmazott